Eyİnsanlar

BACKCategory:  Yayınlarımız726  watch it 0
Entries Problemler Ve Çözümleri  
Added at 29-02-2016
Author Muhammed Salih el-Muneccid
Language Türkçe   
Publication No indication
Edition No indication
Content
Bazı ders ve konferanslarda, bir kısım arkadaşlardan bana (sabah namazına kalkama, çok gülme, şeytanın vesveseleri, gece uyuyamama ve öfke hakkında) bazı sorular ulaştı. Yardımlaştıkları meseleleri ve kalbi hastalıklardan, nefsi güçlüklerden ve kaçı-nılmaz müeyyidelerden dolayı karşılaştıkları problemleri içeriyor.
Sorulan soruların ve gözler önüne serilen problemlerin cevapları şikayetler ve çözümler isimli ders halkalarımızda vardı.
Kitaplaştırmak için bunları hazırladıktan sonra tekrar gözden geçirdim. Bugün Nebî ’in hadis-i şerifinde kastettiği kim-selerin arasına girebilmek için bu çözümleri takdim ediyorum:
‘Kim bir mümini dünya üzüntülerinden (meşakkatlerin-den) bir meşakketten (zorluktan) rahatlatırsa, Yüce Allah da ahiretin (Kıyamet’in) meşakketlerinden bir meşakkette onu ra-hatlatır. Yüce Allah, kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, kuluna yardımdadır.’ [Sahîhu Muslim]
Allah’tan beni ve Müslüman kardeşlerimi hayır olan iş-lerde başarılı kılmasını, kötülüklerden sakındırmasını, kıyamet gününde kurtuluşa erenlerden kılmasını diliyorum. O, sorumlula-rın en hayırlısı ve herşeye gücü yetendir.

Muhammed Sâlih el-Muneccid
Medinetu’l-Hayr