Eyİnsanlar

BACKCategory:  Yayınlarımız944  watch it 0
Entries İtikatte Selef'in Menheci  
Added at 29-02-2016
Author Dr. Salih b. Sa'd es-Suheymi
Language Türkçe   
Publication No indication
Edition No indication
Content
Muhterem okuyucu! Elinizdeki bu risale Ümmeti Mu-hammed’in asrımızda muhtaç olduğu kadar hiçbir devirde ihtiyaç duymadığı ümmetin vahdetinin nasıl gerçekleştirilebileceğini işlemeğe ve hedefe ulaşmak için neler yapılması gerektiğini açık-lamaya çalışıyor. Bizde halkımızın anlayacağını zannettiğimiz bir üslupla dilimize aktarmağa çalıştık.
Müellif kardeşimiz eserini iki ana esas üzerine bina et-mektedir.
1- Tevhid Akîdesi ve Selef’in bu aslı telakkideki menheci (üslubu).
2- Bu üslubun ümmetin vahdetindeki önemi.